Skip to main content
havarijní servis kanalizace   NON-STOP HAVARIJNÍ LINKA      PÍCKA +420 603 836 775      BLAHA +420 606 720 154

Trasování a sondování kanalizace

Pomocí sondy a detektoru jsme schopni přesně vytyčit stávající trasu kanalizace. Jedná se převážně o situace, kdy kanalizace není vůbec zanesena a zakreslena v projektových mapách a v dokumentaci a tudíž se s určitostí neví, kudy kanalizace vede.

trasování kanalizace

Dále se trasování používá k přesné lokaci zjištění skrytých šachet a poruch na kanalizaci (zborcení, rozestouplé spoje, šachty pod povrchem, atd.). Po následném zaměření označíme kritické místo způsobující poruchu. Je možné také zaměřit přibližnou hloubku místa. Trasování, sondování a zaměřování hloubky je možné pouze na volném prostranství. Nelze provádět v budovách a na místech, kde dochází k rušení signálu sondy (rozvodné sítě, betonové výztuhy).

Sonda se dá přichytit na nástrčnou i samochodnou kameru, a také na tlakovou hadici (viz tlakové čištění).

Detektor kovu

Detektor kovu můžeme využít do hloubky 1 m.

Používá se k přesnější lokaci veškerých kovových, železných a litinových vík a poklopů.

Cena trasování kanalizace


Práce - trasování / sondování
2 150 Kč
/ 1 hod
Doprava
19 Kč
/ 1 km

Pracovní doba 7:00 - 17:00. Ceny jsou bez DPH (0 - 21%). Konečná sazba DPH bude účtována dle platného zákona č.235/2004 Sb. a jeho novel.

Příplatky


Havarijní výjezd po pracovní době,
ve dnech pracovního volna a svátcích
1 500 Kč
příplatek
Přistavení tlakového vozu - min. cena dopravy
400 Kč