Skip to main content
havarijní servis kanalizace   NON-STOP HAVARIJNÍ LINKA      PÍCKA +420 603 836 775      BLAHA +420 606 720 154

Odvoz odpadu
a vývoz jímek

Odsávání odpadů se provádí kombinovanými cisternovými vozy.

vývoz jímek

Fekální kombinovaný vůz

Je cisternový s větším obsahem kalové hmoty.

Vakuokompresor umístěný na autě vytváří cisterně protitlak - vakuum - který následně odsává odpad z jímek do kalové komory. Poté je nasátý odpad odvezen na předem domluvené místo - úložiště (ČOV skládka). Dále je na autě umístěno vysokotlaké zařízení s vlastní zásobou vody na ředění tuhých nečistot (WAP - vodní paprsek).

Použití


 • Čištění a odsávání čistíren odpadních vod (městské i soukromé)
 • Vývoz žump, septiků a přečerpávacích jímek
 • Odlučovače tuků a olejů z kuchyní a restaurací
 • Mastné výroby a provozy
 • Čerpání šachet a výkopů
 • Zatopené prostory, sklepy a technická podlaží
 • Kompletní servis mobilních toalet

Parametry fekálního vozu


 • Podvozek auta MB ACTROS 6x4
 • Celková hmotnost 26 t
 • Celková délka 8,4 m / výška 4,3 m / šířka 2,4 m
 • Kalová část s cisternou 8 m3
  • Savice Ø DN 100 mm délka 30 m
 • Po dohodě je možnost dovézt na vozíku i větší množství hadic!
 • Tlaková část s cisternou 5 m3
  • m. hadice Ø DN 16 mm délka 50 m
  • v. hadice Ø DN 25 mm délka 120 m

Cena vývozu jímek / septiků


Práce s kombinovaným vozem
2 650 Kč
/ 1 hod
Doprava
43 Kč
/ 1 km
Likvidace odpadu 200304 - kal
300 Kč
/ 1 t
Likvidace odpadu 190809 - tuk
1 600 Kč
/ 1 t
Likvidace ostatního odpadu - cena dle dohody

Příplatky


Havarijní výjezd po pracovní době,
ve dnech pracovního volna a svátcích
1 500 Kč
příplatek
Přistavení tlakového vozu - min. cena dopravy
1 200 Kč
Dovoz hadic
19 Kč
/ 1 km
Pracovník - dělnická profese
450 Kč
/ 1 hod

Pracovní doba 7:00 - 17:00. Ceny jsou bez DPH (0 - 21%). Konečná sazba DPH bude účtována dle platného zákona č.235/2004 Sb. a jeho novel.

Po dohodě je možno auto dovybavit nástrčnou kamerou a sondou. Dále je možno dovézt hadice dle potřeby.